RODO – XX Międzynarodowy Zlot Motocykli BMW

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 922) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BMW Klub Motocykle Polska, ul. Żurawinowa 11, 05-270 Marki, zwany dalej Klubem,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności statutowej Klubu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
podanie danych osobowych jest dobrowolne.”

 BMW Klub Motocykle Polska KRS 0000244498, ul. Żurawinowa 11, 05-270 Marki informuje, że:

 1. Jest administratorem podanych danych osobowych
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu,
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy i będą udostępnione hotelowi „Orle Gniazdo Hucisko” w celu zakwaterowania,
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie uczetnictwa w Imprezie,
 5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w Imprezie, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest rejestracja na Imprezie a tym samym wzięcia udziału w Imprezie,
 6. Uczestnik Imprezy ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia Imprezy.