Zapisz się do klubu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zanim przystąpisz do Klubu, przeczytaj nasz Statut.

Proces rejestracji nowego członka BMW Klub Motocykle Polska odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap to wypełnienie poniższego formularza.

Drugim i ostatnim etapem jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150zł oraz opłacenie składki klubowej 300zł.

Poniżej nasz numer konta :

BMW Klub Motocykle Polska
PEKAO SA
60 1240 6292 1111 0000 5020 1675

w terminie 7 dni od wysłania formularza.

Pola w formularzu oznaczone * są wymagane.

Dane adresowe:

 1. Jest administratorem podanych danych osobowych
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu,
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie uczetnictwa w Imprezie,
 5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w Imprezie, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest rejestracja na Imprezie a tym samym wzięcia udziału w Imprezie,
 6. Uczestnik Imprezy ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia Imprezy.